Ważna informacja!
Serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji na tej stronie
Zamknij to powiadomienie
 

STOWARZYSZENIE "KRAJOWE FORUM SPÓŁEK WODNYCH" KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu - XXII Wydział Gospodarczy z dnia 4.03.2002r. pod numerem: 0000096752 

 

 

 

Aktualności 

Serdecznie zapraszamy na:

II Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan  

16-17 maja 2017 r., Bydgoszcz  

 

PROGRAM 

DZIEŃ 1/WTOREK/16 MAJA 2017 


11:00 Uroczyste otwarcie Kongresu  
 

I SESJA INAUGURACYJNA

 
11:15  Kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce  
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska

11:30  Kierunki rozwoju usług wodociągowych w krajach Unii Europejskiej  Bruno Tisserand,
Prezes EurEAU, Klara Ramm, Członek prezydium EurEAU

11:45  Sytuacja branży wod-kan w Polsce a na Ukrainie  
Jurij Żerlicyn, Prezes, Ukraińskie Stowarzyszenie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - Ukrwodokanaleologija w Kijowie

11:55  Wystąpienie reprezentanta Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 

12:10  PANEL DYSKUSYJNY Rola przedsiębiorstw komunalnych w gospodarce narodowej 

13:00  PRZERWA KAWOWA 
 

II SESJA Branża wod-kan w nowych realiach prawnych (sesje równoległe II i III)


13:30  Regulacyjne zmiany w Prawie wodnym  
Przedstawiciel, Kancelaria Prawna*

13:45  Kierunek rozwoju krajowej gospodarki wodno-ściekowej w myśl założeń Ministerstwa Rozwoju  
dr inż. Tomasz Warężak, Ekspert Ministerstwa Rozwoju, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska

14.00  Kodeks urbanistyczno-budowlany

14.15  PANEL DYSKUSYJNY: Branża wod-kan w nowych realiach prawnych 
 

III SESJA Gospodarka o obiegu zamkniętym  


13:30  Efektywne gospodarowanie wodami opadowymi  
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz,  Politechnika Częstochowska 

13:45  Gospodarka cyrkulacyjna w gospodarce wodno-ściekowej-osadowej 
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnika Warszawska 

14.00  Jak skutecznie konkurować na rynku technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dzięki weryfikacji ETV 
 Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologii  Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 

14:10  PANEL DYSKUSYJNY: Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla branży  

15:00  LUNCH, czas na zwiedzanie stoisk targowych 

19:30  Gala Kongresu ENVICON Water 

 

W programie Gali: 


Rozstrzygnięcie prestiżowych konkursów organizowanych przez miesięcznik Wodociągi –Kanalizacja oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” 

Energetyzujący koncert zespołu Myslovitz 

Wyśmienity Bankiet 

 
 

UWAGA: 

zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę www.abrys.enviconwater.pl

oraz www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje 


Koszt udziału w Kongresie wynosi: 

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) dla członków Stowarzyszenia 

 

Serdecznie zapraszamy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM

DZIEŃ 1 / WTOREK / 10 maja 2016

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

 

12:00 / UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

 

I Sesja inauguracyjna / Sala zima + Wiosna

12:15 / AKTUALNE WYZWANIA W GOSPODARCE WODNO-Ściekowej

Przedstawiciel, Ministerstwo Środowiska*

12:30 / OCZEKIWANIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC POLSKI

Przedstawiciel Komisji Europejskiej*

12:45 / MIEJSCE PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH  W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA MIASTEM

Przedstawiciel, Związek Miast Polskich*

13:00 / WYSTĄPIENIE

Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

13:15 / PANEL DYSKUSYJNY „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W REALIACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH”

Moderatorzy: Anna Lembicz, redaktor prowadząca „Wodociągi-Kanalizacja”

oraz Lech Bojarski, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”

14:30 / LUNCH

 

II Sesja WODA/ Sala zima

Moderator: Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

15:30 / BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY W EUROPIE

Przedstawiciel, EurEAU

15:45 / NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA PRZYWRACANIA RETENCJI UTRACONEJ

Mariusz Cytowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o., Gdańsk

15:55 / aPGW – NARZĘDZIE SŁUŻĄCE PRAKTYCZNEJ REALIZACJI ZASADY

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Daniel Chojnacki, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

16:05 / WYZWANIA JAKOŚCIOWE W POLSCE

Przedstawiciel, Główny Inspektorat Sanitarny/ prof. Jarzy Marcinkowski/

prof. Izabela Zimoch

16:20 / DOBRE PRAKTYKI W ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU

Przedstawiciel, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

16:35 / PANEL DYSKUSYJNY „OCZEKIWANIA INWESTYCYJNE A DOSTĘPNOŚĆ USŁUG”

Moderator: Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

 

III Sesja ZARZĄDZANIE/ Sala Wiosna

Moderator: Paweł Chudziński, Aquanet, Poznań

15:30 / MODEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO KRAJU - NIEMCY

Piotr Ziętara, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

15:45 / PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRAWNYM I REGULACYJNYM - CZY PROGRAMY ZGODNOŚCI W SEKTORZE WOD-KAN MOGĄ ZDAĆ EGZAMIN?

Maciej Szambelańczyk, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

15:55 / CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGOWYM

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Poznań

16:10 / ASSET MANAGEMENT PROBLEMY W IMPLEMENTACJI NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Marcin Zembrzuski, BBF Sp. z o.o., Poznań

16:25 / PANEL DYSKUSYJNY „SYSTEMY KREOWANIA TARYF”

Moderator: Paweł Chudziński, Aquanet, Poznań

17:00 / PYTANIA I DYSKUSJA

17:10 / ZAKOŃCZENIE OBRAD PIERWSZEGO DNIA

19:30 / GALA KONGRESU ENVICON WATER, OPERA NOVA W BYDGOSZCZY

W programie:

· Wręczenie nagród i wyróżnień

· Występ artysty

· Bankiet

 

DZIEŃ 2 / ŚRODA /11 maja 2016

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

 

IV Sesja ŚCIEKI + OSADY/ Sala zima

Moderator: prof. dr hab. January Bień

10:00 / EFEKTYWNOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ I JEJ JAKOŚĆ

dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, Częstochowa

10:15 / WYSOKOEFEKTYWNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski

10:30 / OSADY ŚCIEKOWE JAKO ŹRÓDŁO ENERGII

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Kraków

10:45 / PANEL DYSKUSYJNY „AUTONOMICZNOŚĆ OCZYSZCZALNI I EFEKTYWNOŚĆ ODZYSKU ENERGII Z OSADÓW”

 

V Sesja INNOWACJE/NAUKA/ Sala Wiosna

Moderator: prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnika Warszawska

10:00 / EKO-INNOWACYJNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH

Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

10:15 / ODZYSK SUBSTANCJI BIOGENNYCH

dr inż. Beata Szatkowska Królewska Politechnika Sztokholmska

10:30 / ODZYSK WODY

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnika Warszawska 

10:45 / PANEL DYSKUSYJNY „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA”

11:45 / PRZERWA KAWOWA

 

VI Sesja miesięcznika „Wodociągi Kanalizacja”

NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY WOD-KAN. WODA, ŚCIEKI, INFRASTRUKTURA LINIOWA

Moderatorzy: Anna Lembicz, redaktor prowadząca „Wodociągi-Kanalizacja”

 

12:15 / ROZPOCZĘCIE

„Nowe technologie w branży wod-kan. Woda, ścieki, infrastruktura liniowa”

Ideą tej sesji jest pokazanie nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych technologii oraz produktów

dedykowanych branży wodociągowo-kanalizacyjnej przez współpracujące z tym sektorem gospodarki firmy.

Sesja będzie podzielona na panele tematyczne dotyczące nowych technologii w dziedzinie uzdatniania wody,

oczyszczania ścieków oraz innowacji w budowie, renowacji i eksploatacji sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych.

Każda z prelekcji będzie składać się z wystąpień dwóch osób – z jednej strony będzie to producent/dystrybutor danej technologii, a z drugiej o tym konkretnym produkcie opowie eksploatator – przedstawiciel przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, który wykorzystuje dany produkt/technologię w swoim zakładzie pracy.

15:30 / LUNCH

 

16:30 / ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water, którego organizatorami są firma ABRYS Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Nasza instytucja przejęła tytuł Partnera branżowego tego wydarzenia i stąd niższy koszt dla członków, który  po rabacie wynosi 890 zł netto + 23% VAT.

Kongres odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Bydgoszczy i towarzyszy największym branżowym Targom WOD-KAN. Dokładny adres: Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz.

W celu dokonania rejestracji prosimy przesłanie karty zgłoszenia.

Pierwsza edycja Kongresu będzie okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz wzorowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione pierwszego dnia obrad. Spotkanie podczas ENVICON-u to też okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i umocnienia dotychczasowych relacji.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

www.abrys.enviconwater.pl
                                                                                                       Serdecznie zapraszamy!


 

KARTA ZGŁOSZENIA

w Międzynarodowym Kongresie ENVICON Water

UWAGA: zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę www.abrys.enviconwater.pl

oraz www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje

 

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu

 

na adres e-mail     s.kokocińska@abrys.pl

 

JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA:………………………………………………

ADRES: ....................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................

OSOBA DO KONTAKTU .........................................................................

TELEFON .................................       E-MAIL .........................................

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONGRESIE (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO):

1………………………………………… E-MAIL ……………………………

2. …….………………………………… E-MAIL……………………………

Koszt udziału w Kongresie dla Partnera branżowego

.........................................................................................(nazwa instytucji)

wynosi:

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do 31.03.2016 r.

1090 zł netto + 23% VAT (1340,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych po 31.03.2016 r. 

890 zł netto + 23% VAT (1094,70 zł brutto)

Opłatę wynoszącą RAZEM .......................................zł. przekażemy na konto:

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 69 1020 4027 0000 1102 0336 0286

do 31 marca 2016 r. lub 29 kwietnia 2016 r. z dopiskiem: „KONGRES 09/16”

Prosimy o wystawienie faktury pro forma .

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z Ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Abrys Sp. z .o.o. informacji handlowych za pomocą

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz teleinformatyczną ofert oraz innych informacji handlowych od Abrys Sp. z o.o.