II Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan

przez | 1 maja 2017

Serdecznie zapraszamy na:

II Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan  

16-17 maja 2017 r., Bydgoszcz  

PROGRAM 

DZIEŃ 1/WTOREK/16 MAJA 2017 

11:00 Uroczyste otwarcie Kongresu  

I SESJA INAUGURACYJNA

11:15  Kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce  Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska11:30  Kierunki rozwoju usług wodociągowych w krajach Unii Europejskiej  Bruno Tisserand,Prezes EurEAU, Klara Ramm, Członek prezydium EurEAU11:45  Sytuacja branży wod-kan w Polsce a na Ukrainie  Jurij Żerlicyn, Prezes, Ukraińskie Stowarzyszenie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej – Ukrwodokanaleologija w Kijowie11:55  Wystąpienie reprezentanta Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 
12:10  PANEL DYSKUSYJNY Rola przedsiębiorstw komunalnych w gospodarce narodowej 
13:00  PRZERWA KAWOWA 

II SESJA Branża wod-kan w nowych realiach prawnych (sesje równoległe II i III)

13:30  Regulacyjne zmiany w Prawie wodnym  Przedstawiciel, Kancelaria Prawna*13:45  Kierunek rozwoju krajowej gospodarki wodno-ściekowej w myśl założeń Ministerstwa Rozwoju  dr inż. Tomasz Warężak, Ekspert Ministerstwa Rozwoju, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska14.00  Kodeks urbanistyczno-budowlany
14.15  PANEL DYSKUSYJNY: Branża wod-kan w nowych realiach prawnych 

III SESJA Gospodarka o obiegu zamkniętym 

13:30  Efektywne gospodarowanie wodami opadowymi  dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz,  Politechnika Częstochowska 13:45  Gospodarka cyrkulacyjna w gospodarce wodno-ściekowej-osadowej prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnika Warszawska 14.00  Jak skutecznie konkurować na rynku technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dzięki weryfikacji ETV  Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologii  Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 14:10  PANEL DYSKUSYJNY: Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla branży  
15:00  LUNCH, czas na zwiedzanie stoisk targowych 
19:30  Gala Kongresu ENVICON Water 

W programie Gali: 

Rozstrzygnięcie prestiżowych konkursów organizowanych przez miesięcznik Wodociągi –Kanalizacja oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” 

Energetyzujący koncert zespołu Myslovitz 

Wyśmienity Bankiet 

UWAGA: 

zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę www.abrys.enviconwater.pl

oraz www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje 

Koszt udziału w Kongresie wynosi: 

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) dla członków Stowarzyszenia 

Serdecznie zapraszamy