Kongres ENVICON Water

przez | 1 maja 2016

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water, którego organizatorami są firma ABRYS Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Nasza instytucja przejęła tytuł Partnera branżowego tego wydarzeniai stąd niższy koszt dla członków, który  po rabacie wynosi 890 zł netto + 23% VAT.

Kongres odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Bydgoszczy i towarzyszy największym branżowym Targom WOD-KAN. Dokładny adres: Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz.

W celu dokonania rejestracji prosimy przesłanie karty zgłoszenia.

Pierwsza edycja Kongresu będzie okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz wzorowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione pierwszego dnia obrad. Spotkanie podczas ENVICON-u to też okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i umocnienia dotychczasowych relacji.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

www.abrys.enviconwater.pl
                                                                                                       Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA

w Międzynarodowym Kongresie ENVICON Water

UWAGA: zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę www.abrys.enviconwater.pl

oraz www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu

na adres e-mail     s.kokocińska@abrys.pl

JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA:………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………….

OSOBA DO KONTAKTU ……………………………………………………………….

TELEFON ……………………………       E-MAIL …………………………………..

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONGRESIE (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO):

1………………………………………… E-MAIL ……………………………

2. …….………………………………… E-MAIL……………………………

Koszt udziału w Kongresie dla Partnera branżowego

……………………………………………………………………………..(nazwa instytucji)

wynosi:

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do 31.03.2016 r.

1090 zł netto + 23% VAT (1340,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych po 31.03.2016 r. 

890 zł netto + 23% VAT (1094,70 zł brutto)

Opłatę wynoszącą RAZEM …………………………………zł. przekażemy na konto:

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 69 1020 4027 0000 1102 0336 0286

do 31 marca 2016 r. lub 29 kwietnia 2016 r. z dopiskiem: „KONGRES 09/16”

Prosimy o wystawienie faktury pro forma .

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z Ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Abrys Sp. z .o.o. informacji handlowych za pomocą

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz teleinformatyczną ofert oraz innych informacji handlowych od Abrys Sp. z o.o.