Cel działania stowarzyszenia

Propagowanie Spółki Wodnej jako efektywnej formy organizacyjnej umożliwiającej gospodarowanie zasobami wodnymi tak, aby przy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki zapewnić ochronę wód i środowiska związanego z tymi wodami.

Cele szczegółowe obejmują m.in.

  1. Stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji dla członków i pracowników Spółek Wodnych
  2. Organizowanie szkoleń
  3. Wdrażanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.