Zarząd

I. ORGAN DO REPREZENTACJI – ZARZĄD:

 1. Prezes Zarządu – Surowiak Sylwia
 2. Członkowie Zarządu:         
  • Jędrasiak Zenon
  • Okrasiński Andrzej
  • Stach Leszek                
  • Szlósarczyk Witold   
  • Wit Piotr                       

II. ORGAN NADZORU – Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –  Rozumkiewicz Monika
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Chmielewska Iwona
  • Szczygłowski Tomasz