Zarząd

I. ORGAN DO REPREZENTACJI – ZARZĄD:

 1. Prezes Zarządu – Surowiak Sylwia
 2. Członkowie Zarządu:
  • Dobija Jerzy           
  • Jędrasiak Zenon                   
  • Szlósarczyk Witold   
  • Wit Piotr                       

II. ORGAN NADZORU – Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Stach Leszek
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Rotuski Tadeusz
  • Zemanek Halina